Thông tin chuyển khoản

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẠT KHANG VY
Tài khoản số: 17041668 Ngân Hàng ACB – CHI NHÁNH TÙNG THIỆN VƯƠNG