Thông tin chuyển khoản

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG VY  

Số TK: 210.014.851.021.425 ngân hàng EXIMBANK Chi Nhánh Bình Phú.