Khuyến mãi

Giãm 5% cho tất cả Khách Hàng đến mua trực tiếp tại công ty.